info

.

Auteursrechten

De inhoud, indeling, afbeeldingen, ontwerp, samenstelling, magnetische vertaling, digitale conversie en andere inhoud gerelateerd aan de Site en partners zijn beschermd onder de toepasselijke auteursrechten, handelsrechten en andere eigendomsrechten (inclusief, maar niet beperkt tot intellectueel eigendomsrecht). Het kopiëren, opnieuw distribueren, gebruiken of publiceren van enig deel van de site en alles wat daarmee te maken heeft is strikt verboden. U heeft geen eigendomsrecht over enige inhoud, documenten of ander materiaal aangeboden op de Site en onze partners.

Al het materiaal op de Stamcel.org site, inclusief, maar niet gelimiteerd tot, namen, logo's, handelsmerken, zijn beschermd door copyright en andere intellectuele eigendomsrechten in het bezit van en beheerd door Stamcel.org.

Disclaimer

S.V.S./Stamcel.org laat de medische informatie die zij op internet aanbiedt, op dit moment niet door derden beoordelen. De verantwoordelijkheid voor die medische informatie wordt gedragen door de lezer/gebruiker zelf.

De informatie op stamcel.org is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch kunnen fouten niet altijd worden voorkomen.

Als niet uitdrukkelijk anders wordt vermeld, is S.V.S./stamcel.org niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de aangeboden informatie op deze website. Het gebruik van de informatie is dan ook voor de verantwoordelijkheid en het risico van de gebruiker. Alle uitingen die een gebruiker van stamcel.org kenbaar maakt, geschieden voor volledige verantwoordelijkheid van de gebruiker.

De diensten van stamcel.org betreffen informatie en communicatie via het internet. Stamcel.org kan niet garanderen dat de aangeboden informatie virusvrij, ononderbroken en foutloos aangeboden wordt. Uiteraard spant Stamcel.org zich in om de informatie virusvrij, ononderbroken en foutloos aan te bieden.

Stamcel.org sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle schade, directe en indirecte, uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van informatie, producten of diensten die via stamcel.org worden aangeboden.
De site bevat afbeeldingen, foto's, artikelen en andere informatie over ons, onze stichting en onze diensten, inclusief links naar websites van derden die zulke Informatie bevatten, die als dienst aan de bezoekers van de Site aangeboden worden. Hoewel alle Informatie aangeboden door de Site accuraat was ten tijde van de publicatie, doen wij afstand van enige plicht of verplichting om deze Informatie bij te werken.


De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer: 01095440

Tel/Fax : 06-14844482
E-Mail : info@stamcel.org
Website : http://www.stamcel.org


Copyright © -2002-2018 S.V.S. | Disclaimer