zaadcellen stamcellen

Zaadcellen zijn ook stamcellen.

Zaadcellen zijn niets anders dan stamcellen, de basiscellen van uw lichaam. Zaadcellen ontwikkelen zich uit stamcellen door een aantal verschillende stadia te doorlopen. Deze stadia zijn morfologisch herkenbaar, dat wil zeggen, aan de vorm van de cel kan je zien in welk stadium die cel zit. In deze tekst zullen we zo duidelijk mogelijk de relatie zaadcellen / stamcellen toelichten.

We beginnen bij het beenmerg. In het rode beenmerg wat vooral in uw rugwervels, schedel, schouders en kraakbeen zit, vindt het proces Hematopoëse (bloedcelvorming) plaats. Aan de basis van dit proces bevinden zich Universele pluripotente stamcellen, dit zijn zelfvernieuwende cellen die de potentie hebben zich te vormen tot elk cel en weefseltype dat zich in uw lichaam bevind. Deze beenmergstamcellen houden zichzelf door deling in stand. Uit deze ongedifferentieerde stamcellen worden o.a. rode en witte bloedlichaampjes gevormd. De rode bloedlichaampjes vervoeren hoofdzakelijk zuurstof, en de witte bloedlichaampjes zijn je immuuncellen, de cellen die je beschermen tegen virussen, bacteriën, infecties, kankercellen en andere oorzaken van ziekte. In het beenmerg rijpen een gedeelte van deze stamcellen tot B - Lymfocyten (witte bloedcellen) en een gedeelte gaat naar de thymusklier om daar verder te rijpen tot T- lymfocyten (witte bloedcellen). T- lymfocyten Regelen de aansturing van het immuunsysteem en de herkenning van schadelijke indringers, kankercellen en infecties, B - lymfocyten vernietigen deze dan. De thymusklier bevind zich achter het borstbeen en is bij volwassenen ongeveer zo groot als een druif. opvallend is ook dat de thymusklier tot aan de pubertijd ongeveer tien keer zo groot is als bij volwassen mensen. Wanneer kinderen seksueel actief worden in de pubertijd begint de thymus te verschrompelen.

Aan de basis van een goed functionerend immuunsysteem staat dus een populatie universele stamcellen die zich in het beenmerg bevinden.

"Stamcellen of reparatiecellen."

Aan de basis van spermatogenese, dit is het proces van zaadvorming in de testes (ballen) van de man, staat een stamcelpopulatie, gevormd door de A- spermatogonia, die zichzelf door deling in stand houdt. Bij het opgang komen van de spermatogenese in de pubertijd gaan deze A-spermatogonia delen, waarbij een deel van de dochtercellen differentieert tot B-spermatogonia, die na enkele delingen weer overgaan in primaire spermatocyten en zich uiteindelijk ontwikkelen tot spermièn ( zaadcellen).

De relatie stamcellen / zaadcellen is als volgt:

De thymusklier ontvangt zijn lymfocyten rechtstreeks uit de stamcelkraamkamer; het beenmerg.
De testes dankt z'n stamcelpopulatie; A-spermatogonia eveneens aan het beenmerg.
Dus door te ejaculeren spuit je je stamcellen er uit !
De testes heeft het er dan ook maar druk mee om steeds weer een nieuwe "lading" klaar te maken., en moet dan weer een nieuwe "order" stamcellen plaatsen bij het beenmerg. Hierdoor krijgen de thymusklier en de andere organen van het immuunsysteem gewoon minder omdat er veel stamcellen naar de testes moeten, vanwege de ejaculaties. Dit verklaart waarom de thymusklier zo drastisch in omvang afneemt wanneer de pubertijd is begonnen. Alle energie gaat naar de geslachtsklieren in plaats dat het wordt verdeeld onder het immuunsysteem en andere regelsystemen van het lichaam, en gaat zo verloren. Het gevolg hiervan is dat je een verminderde weerstand krijgt en daardoor meer kans op ziektes. Zou men zich onthouden van ejaculaties dan krijgt men hier een sterker en efficiënter werkend immuunsysteem voor terug. Dan blijven de stamcellen in je lichaam en komen ze in thymusklier, de milt en andere lymfeklieren terecht waar ze hun werk als T-lymfocyten, Fagocyten en Naturel Killer Cellen kunnen doen. Dit is een feit en in landen als India, Tibet en China is dit dan ook al duizenden jaren bekend, en wordt deze kennis al generaties lang met succes in de praktijk gebracht.

In het vocht van èèn zaadlozing bevinden zich 200 a 300 miljoen spermatozoïden (stamcellen).
Bij een ejaculatie wordt het zaad dat in de bijbal lag opgeslagen, geloosd. Een tweede ejaculatie een korte tijd na de eerste zaadlozing gaat met veel minder zaadcellen gepaard, 30 - 40 %, bij een derde ontbreken ze meestal geheel, er komt dan alleen nog wit vocht uit maar bevat bijna geen spermiën/stamcellen meer. Er moeten dus weer zaadcellen geproduceerd worden, waarvoor weer nieuwe stamcellen (A-spermatogonia) moeten worden aangetrokken uit het beenmerg.

U begrijpt dat in werkelijkheid de werking van deze systemen veel gecompliceerder zijn, en dat dit slechts een zeer simplistische toelichting is om het enigszins begrijpelijk te maken.

Kort en bondig samengevat: Te veel ejaculeren heeft een negatief effect op het Immuunsysteem en dus op je gezondheid. Waarom zou je je stamcellen onnodig '' weggooien '' als het je gezondheid ten goede komt om ze in je lichaam te houden, zodat ze dan je immuunsysteem versterken en kankercellen en andere virussen en bacteriën snel kunnen herkennen en onschadelijk maken.

De natuur vindt altijd een weg, hetzij goedschiks of kwaadschiks, zij vindt haar weg. Dit is waar ethiek en gezondheidswetenschap elkaar ontmoeten.

 


Copyright © -2002-2018 S.V.S. | Disclaimer