hormoon


Gebruikte literatuur op de endocriene pagina's:

C.A. Bastiaanssen en A.A.F. Jochems | 1998
Anatomie en fysiologie | 4e druk | Bohn Stafleu van Loghum

Dr. TJ. B. van Wimmers Greidanus en Dr. S.G. TH. Hulst | 1975
Inleiding tot de endocrinologie | Stafleu’s wetenschappelijke uitgeversmaatschapij

Francisco Asensio Cerver | 2000
Het menselijk lichaam | Könemann Keulen

L.C. Junqueira en J. Carneiro | 2004
Functionele Histologie | 10e druk | Reed business information

Dr. G. Venzmer | 1957
Geest, Lichaam En Hormonen | H.P.Leopolds Uitg. Mij. Den Haag

Prof. dr. A. Faller | 1981
Het menselijk lichaam | 4de druk | Bohn, Scheltema & Holkema Utrecht

L. Gregoire | 1997
Inleiding in de anatomie/fysiogie van de mens | 1e Druk | ThiemeMeulenhoff bv

Winkler Prins Medische Encyclopedie | 2001 | Reed business information