thymusThymusklier of Zwezerik


(klik op het plaatje voor een vergroting.) De thymusklier is eveneens een typische jeugdklier. Deze klier ligt achter het borstbeen, strekt zich aanvankelijk uit van de bovenkant van dit been tot nabij de hartstreek. De laatste jaren is duidelijk geworden dat de thymus, of zwezerik ook een grote rol speelt in het lymfestelsel en met andere organen betrokken is bij het immuunsysteem dat wil zeggen de bescherming tegen bronnen van infectie maar ook bij het voorkómen en bestrijden van kanker. De thymusklier begint na het vijftiende levensjaar in het algemeen snel te verschrompelen. Waneer de mens volledig volgroeid is, is de klier bijna geheel verschrompeld. De hormonen van de geslachtsklieren maken een eind de activiteit van de thymusklier en dit verklaart zijn snelle degeneratie waneer, tijdens de pubertijd, de geslachtshormonen beginnen te circuleren. Zolang de geslachtsklieren door de epifyse tot activiteit worden gedoemd, zal de thymusklier blijven verschrompelen.

De thymusklier heeft een hormonale werking waardoor de groei wordt geactiveerd en het lichaam word voorbereid op de productie van antistoffen. De uit de thymusklier geïsoleerde hormonen bestaan uit zogenaamde peptiden. De belangrijkste werking van deze hormonen zijn die van de thymusklier afhankelijke lymfocyten waardoor de cellulaire immuniteit wordt hersteld.

tekening: de relatieve grootte van de thymus van een kind vergeleken met een volwassene toont aan hoe belangrijk dit orgaan is voor het ontwikklelen van het immuunsysteem. (klik op het plaatje voor een vergroting.)

Structuur en functie
De thymus bevat veel lymfocyten, die het lichaam helpen tegen ziektes. De cellen zijn te vinden in het bloed, het beenmerg, de lymfeklieren en de milt en wanneer er een infectie in de weefsels is, gaan ze daarheen. De buitenste laag van de thymus, de schors, bevat veel lymfocyten. Daarbinnen ligt het merg, dat lymfocyten en andere soorten thymuscellen bevat. Er bestaat weinig twijfel over dat de thymus in de eerste levensjaren bezig is met het programmeren van de manier waar op het lichaam infecties zal bestrijden en vooral schijnt de thymus ervoor te zorgen dat het systeem zich niet tegen de eigen weefsels keert. Er zijn twee hoofdsoorten immuuncellen in het lichaam en het zijn beide lymfocyten. De T- of 'thymus'-lymfocyten zijn verantwoordelijk voor de herkenning van vreemde stoffen en voor de manier waarop het lichaam ze onschadelijk maakt. De andere immuuncel, de B-Iymfocyt, maakt de antilichamen te gen de vreemde stoffen.Men weet niet precies hoe de thymus zijn T-lymfocyten reguleert, maar het schijnt dat 95 procent van de nieuwe lymfocyten die in de thymus gemaakt worden, daar in feite worden vernietigd voor ze de kans krijgen naar de rest van bet lichaam te gaan. Waarschijnlijk is de reden hiervoor dat deze cellen zich tegen het eigen lichaam zouden kunnen keren. De thymus laat dan alleen die cellen verder gaan, die slechts vreemde stoffen aanvallen.
(klik op het plaatje voor een vergroting.)


Een doorsnede van de thymus waarop de normale structuur te zien is. De grote paarse massa`s zijn de kwabben van dit orgaan

 

volgende >>