chakra


Gebruikte literatuur op de chakra pagina's:

C.W. Leadbeater |  1999
De Chakra's | Theosofische Vereniging

Harish Johari | 1994
Werken met chakra’s |  Uitgeverij Ankh-Hermes

Christiane Beerlandt | 2002
De sleutel tot zelf-bevrijding | 10e Druk | Petiet, Uitgeverij

H.P. Blavatsky | 1997
De Geheime Leer deel 3 | Theosophical University

Anodea Judith | 2001
Chakra werkboek | Altamira-Becht 

 Copyright © -2002-2018 S.V.S. | Disclaimer