chakra kundlini


Chakras en Kundalini

De chakra's zijn zeven krachtcentra die in het menselijk lichaam dienst doen als ontvangststations en verdelers van de verschillende energie-frequenties. De chakra's nemen levenskracht op, transformeren deze in frequenties die het fysieke en het fijnstoffelijke lichaam nodig hebben om optimaal te kunnen functioneren en distribueren dan hun kracht via daarvoor bestemde energie-kanalen of meridianen. Kennis van de betekenis en invloed van de chakra's geeft een volledig overzicht van de subtiele krachten die in ons organisme werkzaam zijn.

De zeven chakra's zijn resp. in het heiligbeen, de milt, de navel, het hart, de keel, het voorhoofd en de kruin gesitueerd. De Kundalini-kracht wordt beschouwd als een vonk van de kosmische scheppingsenergie zelf. Bij het opstijgen van de Kundalini vanuit het heiligbeen-centrum naar het kruin-centrum wordt deze oer-energie in iedere chakra in die trilling omgezet, welke met de taak van de betreffende chakra overeenstemt. Het leren omgaan met Koendalini-kracht geeft derhalve de mogelijkheid de chakras naar behoefte te openen of te activeren.

kundalini

De chakras twee tot en met zes verschijnen zowel aan de voor als de achterzijde van het lichaam, waarbij de voorzijde het emotionele functioneren van de mens vertegenwoordigt en de achterzijde de wilsfunktie. Het zijn elementaire energiecentra die zich in het lichaam van de mens bevinden. De verticale kolom die ontstaat als we de Chakras op een lijn zien word Soeshoemna genoemd. De verticaal stijgende en dalende energie (kundalini) wordt Ida en Pingala genoemd. Deze energiestroom de kundalini die zich zetelt in het muladhara (wortel-chakra) kronkelt a.h.w. rondom de soeshoemna (energiekanaal, dat door de wervelkolom loopt van de wortel-chakra naar de kruin-chakra toe), de centrale as (zie kundalini video). De Nadi's zijn fijnstoffelijke slagaders die de Prana door het fijnstoffelijke lichaam leiden. Nadi's in het hoofd foto.

Het handhaven van de opwaartse stroom word dan iemands voornaamste doel. De constante, gelijktijdige beoefening van visualisatie, mantra japa en meditatie draagt ertoe bij dat de beoefenaar de energiestroom in de hogere centra kan handhaven en zich op die manier boven de tattva`s kan verheffen. Voor visualisaties moet men beschikken over de juiste beelden van de chakra`s. Men zou daarvoor yantra`s kunnen gebruiken, de abstracte vormen van of beelden van chakras zoals die door visionaire kunstenaars uit het verleden getekend zijn. Maar een dergelijk instrument is zinloos wanneer de instructies ontbreken, zoals ook instructies zonder de juiste instrumenten geen gelegenheid tot werkelijke groei bieden. De illustraties van deze website helpen de geest en de beelden van de chakras vast te houden. Ons lichaam kent vele chakras (40 van enige betekenis) - o.a. in de miltstreek, de nek, handpalmen en voetzolen. Er zijn 7 hoofd chakras aan de voorzijde van ons lichaam van stuit tot kruin en ze hebben elk specifieke ziels- en geestelijke eigenschappen met elk een specifieke uitwerking op het lichaam

Kundalini (uitspraak: koendalinie) is een spirituele kracht in mensen. Oorspronkelijk werd deze in Indiase yoga en tantrische geschriften beschreven, maar het wordt steeds meer in Westerse geschriften vermeld.

1. Kundalini energy (high quality)

Bekijk deze video over de kundalini die door de chakras heen vloeit en de pijnappelklier bereikt.


Kundalini is een woord uit het Sanskriet dat letterlijk 'de opgerolde' betekent. Het verwijst naar een klein, spiraalvormig opgerold, energiekanaaltje aan de basis van de wervelkolom in de stuit; niet de stuit in het fysieke lichaam maar de energetische dubbelganger ervan, het energielichaam. Dit spiraalvormig kanaaltje is niet groter dan een halve centimeter en bestaat uit drieëneenhalve winding. Uit de bovenkant van deze spiraal stroomt een onzichtbare energie: de kundalini-energie. Deze energie kan door vele kanalen in het energielichaam stromen en ook uitstromen in de aura. Met het energielichaam wordt een niet-zichtbaar lichaam van niet-stoffelijke aard bedoeld. Het is waar te nemen via het innerlijk gevoel of via het (getrainde) 'geestesoog'.

Koendaliniesysteem met kanalen en centra
De grootste energiekanalen liggen in het energielichaam ter hoogte van de wervelkolom in het fysieke lichaam. Niet alleen in de stuit maar ook in de kruin en erboven, en ook onder de stuit in de aura zijn nog meer centra gesitueerd. In totaal zijn er acht kundalinicentra die op een rechte, verticale lijn liggen. Deze centra zijn niet dezelfde als de chakra's maar de kundalini-energie kan wel door deze chakra's stromen en een chakra op die manier activeren. Het kundalinicentrum in de stuit ligt zo dicht bij het eerste (of wortel)chakra dat deze vaak als één chakra worden beschouwd.
De kundalini-energie werkt door in alle aspecten van iemands leven, zowel het lichamelijke, het emotieleven, het mentale als het spirituele leven. Bij grote veranderingen in iemands leven zal het kundalini-energiesysteem doorgaans extra actief zijn en meehelpen deze veranderingen te realiseren.

lees meer op aurachakra.nl/de-kundalini/

bron: wikipedia.orghomeCopyright © -2002-2018 S.V.S. | Disclaimer