chakra anahata


Vierde Chakra,
Hartchakra
Anahata (Lotusbloem met twaalf blaadjes)

Plaats van het chakra : hart
Endocrien systeem : thymusklier
Lichaamsorgaan : hart, longen leverbloedsomloop
Zintuiglijk orgaan : huid, de tast, handen
Psychische functie : liefde en mededogen
Element : lucht
Kleur : groen
Mantraklank : KANG, KHANG, GANG, GHANG, YONG, CANG, CHANG, JANG, JHANG, UANG, TANG, THANG
Edelsteen : Rozenkwarts, Toermalijn, Kunziet, Smaragd en Jade
Metaal : Koper
Werkwoord : Ik houd van
Goede werking : Wanneer je hartchakra volledig geopend is en in harmonie met de andere chakra's samenwerkt, ben je een kanaal voor Goddelijke liefde. Je straalt warmte, hartelijkheid en vrolijkheid uit, waarmee je het hart van je medemensen opent, vertrouwen wekt en vreugde schenkt. De liefde in je hart verfijnt je waarneming. Je voelt de Goddelijke Liefde en de liefde voor de schepping.

Vierde Chakra
Sociale-identiteit

Belangrijkste levensgebieden:
Liefde, evenwicht, relaties, intimiteit, toewijding, naar buiten treden.
Raakt uit zijn evenwicht bij het oplopen of ondergaan van:
Afwijzing, verlies, voortdurende kritiek, niet erkend verdriet, voorwaardelijke liefde, seksueel of lichamelijk geweld, verraad.
Lichamelijke aandoeningen:
Stoornissen aan hart, bloedcirculatie, longen, thymus, borsten, armen. Kortademigheid, astma, slecht afweerstelsel, spanning tussen schouderbladen, pijn in de borst.
Kenmerken van een onderontwikkeld vierde chakra:
Asociaal, teruggetrokken, kritisch, veroordelend, onverdraagzaam jegens zichzelf en anderen, eenzaamheid, depressief, angst voor relaties/intimiteit, gebrek aan invoelingsvermogen.
Kenmerken van een overontwikkeld vierde chakra:
Op anderen gericht ten koste van zichzelf, veeleisend, op kleverige manier aanhankelijk, jaloers, overdreven opofferend.

Het vierde chakra: afstemming
Soms heb ik het gevoel dat ik weinig afgestemd ben op mijn omgeving: op de mensen, de natuur, de dingen om me heen. ik neem dit alles wel waar, maar ik heb er mijn hart niet bij. Het zegt me allemaal niet zo veel.

Meestal kan ik goed genieten van alles om me heen. Ik heb het gevoel dat alles, de mensen, de natuur, de dingen om me heen, een eigen waarde heeft en dat ik met dit alles een band heb. Het geeft me een warm en zacht gevoel.

Het vierde levensgebied of chakra is het hartchakra. In het Sanskriet "anahata" genoemd, hetgeen betekent: onkwetsbaar, fris, evenwichtig. Het chakra bevindt zich op het borstbeen, bij de hartstreek. In het Sanskriet "anahata" genoemd, hetgeen betekent: onkwetsbaar, fris, evenwichtig. Het hartchakra bevindt zich op het borstbeen, bij de hartstreek. Je zou dit chakra het centrum van ons chakra systeem kunnen noemen. Hier komen immers de lagere energieën (meer materieel van aard) en de hogere energieën (meer geestelijk van aard) samen in het midden. Op deze plek kun je heelheid ervaren, het evenwicht in ons levensgevoel, vrede in je hart. Het hart vormt het centrum van liefde, Niet de begeerte die in het tweede levensgebied of chakra huist, maar meer het gevoel van de fijnere afstemming, betrokkenheid. Onder afstemming versta ik betrokkenheid bij de eigenheid, het eigen karakter, het eigen wezen van alles om ons heen.

Alles om ons heen. de mensen, de natuur, de dingen, vertegenwoordigt een eigenheid, een eigen plek in de wereld. Alles straalt een bepaalde waarde een bepaalde waarde, een zekere eigen energie uit. Vanuit dit besef kunnen we in relatie met dit alles treden. We openen ons hart voor alles om ons heen. Hierdoor geven we alles een eigen ruimte, een eigen plek. Door zo af te stemmen op de eigenheid, vanuit het gevoel van waardering, kan dit alles tot ons spreken, voelen we ons aangesproken en ontstaat er een wederzijds contact tussen onszelf en de omgeving.

Zouden we vanuit de begeerte en het verlangen (van het tweede chakra) de neiging kunnen hebben ons alles toe te eigenen, op dit energieniveau kunnen we alles met respect bejegenen. Een voorbeeld van afstemming: we kunnen een bos bloemen snel in een vaas zetten, gehaast omdat we nog zoveel moeten doen. We zien er bijna tegenop. Of we kunnen met liefde en aandacht deze bloemen hun pracht en praal tonen door ze zorgvuldig te schikken. En zo geldt dat voor alles om ons heen: handelen we vanuit hartelijkheid of handelen we plichtmatig of puur uit eigenbelang? Veel relatie problemen zijn op dit chakra terug te voeren. In hoeverre zijn we instaat de ander te zijn of haar eigenheid te laten behouden, vanuit het besef dat eenieder een eigen wezen bezit? En in hoeverre zijn we naar binnen afgestemd op ons eigen wezen, onze eigenheid? Comformeren we ons aan de omgeving, de normen en de waarden van onze cultuur, of weten we onze wezenlijke eigenheid hier ook vorm te geven? Zijn we kwetsbaar voor onze omgeving of zijn we juist onkwetsbaar (anahata), omdat we ons met ons hart weten waar we voor staan? Dit gegeven treffen we ook aan bij het martelaarschap. Iemand die goed afgestemd is op anderen kan, ondanks de zo kwetsbare pijn, toch "onkwetsbaar" zegevieren met een gevoel van vrede in het hart. Tevredenheid, gemoedsrust, heelheid (heiligheid) zijn inderdaad eigenschappen die bij dit levens gebied thuishoren.

De Thymusklier

Psychologische overeenkomst
Deze klier ligt, zowel fysisch als symbolisch, vlak bij ons hart. Hier ervaren wij hoe vuurkrachten, bewustzijns krachten uit ons diepste Zelf voortdurend worden omgezet in warme atoomkracht, die aan de basis ligt van een veilig, oerkrachtig aards bestaan. Hier ervaren wij tevens een wonderzachte sfeer, die, wanneer wij leven in liefde en harmonie tot onszelf, in staat is om "wonderen" te verrichten. 'Liefde doet wonderen'. De kernkracht van ons wezen, die krachtige Eenheidsbeleving van onszelf, die oernatuur : dat is Leven, dat is Liefde tot het Leven, dat is zachte Vreugde, de vrede en de grenzeloze hoop in onszelf.
De pure, goddelijke energie, de garantie van onze autonomie, van onze Immuniteit : zij heet liefdeskracht. Het is deze kracht die in staat is om cellen te transformeren, om genetisch materiaal om te buigen in een nieuwe richting : wanneer wij onszelf niet verraden, wanneer wij onze goddelijkheid in liefde erkennen. De vruchtbare activiteit van atoomenergie kent eigenlijk geen grenzen. Wanneer wij echter ons leven beperken tot seks en actie zonder liefde, zonder integratie van deze hogere bewustzijnskrachten, dan loopt het leven leeg, dan brandt de energie zonder meer op, dan schrompelt de thymus tot klein weg. Hierin ligt het grote geheim besloten van een hoge leeftijd en van de aardse onsterfelijkheid.

Knijp het kleine, oorspronkelijke, spontane, liefdeskindje in jezelf niet dood : laat het kindje in je weer tot jou komen, want hier begint het koninkrijk Gods, de liefde tot jezelf, tot anderen, tot het leven. Hier begint de onsterflijkheid, de eindloze transformatie proces, naar een steeds grotere Eenheid toe in onszelf. In deze eenheid is er geen grens tussen Bewustzijn en Lichamelijk aanwezig zijn hier-en-nu. Hier vinden wij onze oorspronkelijke natuur terug, zonder ruimte, zonder tijd. Hier zijn wij ons bewust van onze Waarde, van onze Immuniteit, van het vermogen om vanuit de krachtcentrale in onszelf, gestuurd door de Liefde voor het leven, ons leven zelf te creëren, ons lichaam elk moment opnieuw te zuiveren, te transformeren naar een nieuw lichaam toe. Hier eindigt het lijden en de dood. Laten wij ons bestaan niet langer beperken tot het 'natuurreservaat' dat ons tot dusver werd voorgehouden : onze grenzen liggen veel en veel verder.

De thymus is het zilverwitte symbool van de zachte aanwezigheid in onszelf; hier lossen alle problemen zich op; hier ervaren wij de eenheid met de ganse mensheid. Wij dienen onszelf te bevrijden van beperkingen, negatieve overtuigingen, van zelfhaat, zelfonderschatting; in deze radioactieve bron van onszelf vinden wij de garantie voor een gelukkig, eindeloos bestaan, zonder ziekte of lijden, op voorwaarde dat wij het Meesterschap van onszelf erkennen, dat wij het kind in ons hart dragen. Kunnen wij de thymus met de veilige, geborgenheid schenkende oermoeder, de Maangodin vergelijken, dan kunnen wij het hart met de stralende Zonnegod vergelijken, het vaderlijke zelfbewustzijn. lees meer op aurachakra.nl/vierde-chakra/

Thymusklier of Zwezerik.

De thymusklier is eveneens een typische jeugdklier. Deze klier ligt achter het borstbeen, strekt zich aanvankelijk uit van de bovenkant van dit been tot nabij de hartstreek. De laatste jaren is duidelijk geworden dat de thymus, of zwezerik ook een grote rol speelt in het lymfestelsel en met andere organen betroken is bij het immuunsysteem dat wil zeggen de bescherming tegen bronnen van infectie maar ook bij het voorkómen en bestrijden van kanker. De thymusklier begint na het vijftiende levensjaar in het algemeen snel te verschrompelen. Waneer de mens volledig volgroeid is, is de klier bijna geheel verschrompeld. De hormonen van de geslachtsklieren maken een eind de activiteit van de thymusklier en dit verklaart zijn snelle degeneratie waneer, tijdens de pubertijd, de geslachtshormonen beginnen te circuleren. Zolang de geslachtsklieren door de epifyse tot activiteit worden gedoemd, kan de thymusklier ongehinderd zijn groeihormonen produceren. De thymusklier heeft een hormonale werking waardoor de groei wordt geactiveerd en het lichaam word voorbereid op de productie van antistoffen. De uit de thymusklier geïsoleerde hormonen bestaan uit zogenaamde peptiden. De belangrijkste werking van deze hormonen zijn die van de thymusklier afhankelijke lymfocyten waardoor de celluaire immuniteit wordt hersteld.

tekening: de relatieve grootte van de thymus van een kind vergeleken met een volwassene toont aan hoe belangrijk dit orgaan is voor het ontwikklelen van het immuunsysteem. (klik op het plaatje voor een vergroting.)

Structuur en functie
De thymus bevat veel lymfocyten, die het lichaam helpen tegen ziektes. De cellen zijn te vinden in het bloed, het beenmerg, de lymfeklieren en de milt en wanneer er een infectie in de weefsels is, gaan ze daarheen. De buitenste laag van de thymus, de schors, bevat veel lymfocyten. Daarbinnen ligt het merg, dat lymfocyten en andere soorten thymuscellen bevat. Er bestaat weinig twijfel over dat de thymus in de eerste levensjaren bezig is met het programmeren van de manier waar op het lichaam infecties zal bestrijden en vooral schijnt de thymus ervoor te zorgen dat het systeem zich niet tegen de eigen weefsels keert. Er zijn twee hoofdsoorten immuuncellen in het lichaam en het zijn beide lymfocyten. De T- of 'thymus'-lymfocyten zijn verantwoordelijk voor de herkenning van vreemde stoffen en voor de manier waarop het lichaam ze onschadelijk maakt. De andere immuuncel, de B-Iymfocyt, maakt de antilichamen te gen de vreemde stoffen.Men weet niet precies hoe de thymus zijn T-lymfocyten reguleert, maar het schijnt dat 95 procent van de nieuwe lymfocyten die in de thymus gemaakt worden, daar in feite worden vernietigd voor ze de kans krijgen naar de rest van bet lichaam te gaan. Waarschijnlijk is de reden hiervoor dat deze cellen zich tegen het eigen lichaam zouden kunnen keren. De thymus laat dan alleen die cellen verder gaan, die slechts vreemde stoffen aanvallen.
(klik op het plaatje voor een vergroting.)

Een doorsnede van de thymus waarop de normale structuur te zien is. De grote paarse massa`s zijn de kwabben van dit orgaan

 

 

volgende >>